Palestine


Pentingnya ilmu

Hikmat itu dicari untuk mengetahui sesuatu keadaan yang sebenarnya , "apa itu","dari mana","hendak kemana" dan bagimana". tegasnya untuk mengetahui hakiakt apa?.......
dalalm perkembangan manusia kalau pertanyaan itu diteruskan , akhirnya akan sampai dan berhenti dimuka sesuatu yang disebut orang "Agama"
bagi para filosof berpendapat " Bilamanakah permulaan makhluk yang telah ada ini dan apakah sesuatu yang pertama kali terjadi dan apakah yang terakhir kali bertahan dalam alam ini".

maka teranglah agama sangat penting bagi manusia terutama bagi siapa yang memeluknya, sebab agama adalah :
1. mendidik manusia supaya mempunyai pendirian yang tentu dan terang , manusia harus mempunyai sikap positif dan tepat.

2. Agama mendidik manusia supaya tahu mencari , memiliki ketentraman jiwa. orang yang beragama dapat merasakan bagaimana besarnya pertolongan agama bagi mereka , lebih-lebih ketika mereka ditimpa kesusahan dan kesulitan.

3. Agama adalah suatu alat yang membebaskan manusia dari perbudakan materi. Agama mendidik supaya orang jangan dapat ditundukan oleh materi dan benda. Manusia disuruh tunduk hanyalah kepada Allah yang esa . Agama memberi modal supaya manusia besar , kuat dan tidak gampang ditundukan oleh siapapun.

4. Agama mendidik manusia supaya berani menegakan kebenaran dan takut untuk melakuakn kesalahan. kita mengerti kalau kebenaran sudah tegak, disanalah manusia akan mendapatkan kebahagiaan duni dan akhirat

5. Agama banyak memberikan sugesti kepada manusia agar dalam jiwa mereka tumbuh sipat-sipat utama, seperti rendah hati, sopan santun, hormat menghormati dsb. Agama melarang melarang orang bersipat sombong, congkak, merasa tinggi dan sebagainya

6. Agama mendidik orang supaya untuk kemakmuaran masyarakat dan negara ( bangsa )

0 comments:

Post a Comment

Followers

Some Memories

Dia Kekasih Allah